!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om Vällingby

Namnet Vällingby är mycket gammalt och är omnämnt som Wellingeby i skrift redan 1347.

Den 14 november 1954 invigdes Vällingby och blev en internationellt uppmärksammad händelse.

Byns gamla gårdar från 1500-talet revs när det moderna Vällingby uppfördes. Av den forna byn återstår en liten stuga från 1700-talet, Jan-Pers stuga, samt ett par offerstenar vid centrumområdets södra hörn vid Årevägen och Vittangigatan.

Offerstenar vid Vittangigatan 
(Fornlämning RAÄ-nr Spånga 336:1, 336:2)


Skylten i förgrunden bär följande text:
"Dessa älvkvarnsstenar är ett minne från en gammal kult-/offerplats från stenåldern/bronsåldern.

På de små stenarna i mitten kan man se inknackade runda gropar, så kallade skålgropar eller älvkvarnar. I dem har man troligen offrat till gudarna eller makterna för till exempel god växtlighet och för att bota sjukdomar.

Det berättas att ursprungligen satt en sten, stor som ett barnhuvud, fastklämd mellan två av de stora stenblocken. Den var fastklämd på ett sätt som gjorde att man slog på den med en träklubba gav den ifrån sig ett sjungande ljud. Stenen hade flera skålgropar, som man då antog hade samlat upp blod vid forna tiders offerstenar vid den ”sjungande stenen”.

Stenarna flyttades cirka 30 meter åt öster från sin ursprungsplats vid ombyggnaden av Vällingby City.
Under 2013 rustade Svenska Bostäder utemiljön vid kvarteret Reversalet och stenarna fick bilda en vacker inramning av gården."

Vällingby Centrum är sedan 1987 klassat som kulturellt riksintressant miljö vilket bland annat innebär att fasader och liknande inte får ändras utan godkännande från Riksantikvarieämbetet.

Under åren 2004 till 2008 genomgick Vällingby en stor upprustning och modernisering. Resultatet har blivit en upprustad stadskärna där den unika 1950-talsmiljön bevarats.
Vällingby City har idag flest butiker i Västerort.

Reklam

http://www.wahlgrens.se
http://www.vallingbykiropraktik.se
http://www.arosomsorg.se
https://svenskamaklarhuset.se/bobutik/vallingby/