!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hyresgäst?

I samband med köpet av fastigheten lämnades följande information till de som valt att hyra sin lägenhet.

"Förbindelse att inte bruksvärdespröva hyran
Bostadsrättsföreningen Reversalet i Vällingby förbinder sig att så länge som hyresförhållandet parterna emellan varar inte låta bruksvärdespröva hyran hos hyresnämnden utan att värdehöjande åtgärder har utförts i lägenheten. Syftet med förbindelsen är att hyresgästen ska känna sig trygg i att bostadsrättsföreningen som hyresvärd accepterar den hyresnivå som gäller parterna emellan vid tidpunkten för bostadsrättsrättsföreningen inträde i avtalet som hyresvärd. Denna överenskommelse hindrar inte att hyran höjs i enlighet med de årliga, normala, hyreshöjningar som träffas mellan parterna på hyresmarknaden, oftast efter förhandling mellan hyresvärd och hyresgästförening. Denna överenskommelse hindrar inte heller att hyran höjs som en följd av att standardhöjande åtgärder utförs i lägenheten, även i detta fall efter förhandling mellan hyresvärd och hyresgäst/hyresgästförening.

Förbindelse att skapa en inre renoveringsfond
Bostadsrättsföreningen Reversalet i Vällingby förbinder sig att inrätta en fond om 25 000 kronor knuten till den aktuella lägenheten som hyresgästen kan nyttja efter egen vilja. En förutsättning är att fonden används till att renovera eller byta ut någon av de delar i lägenheten som bostadsrättsföreningen såsom hyresvärd har ansvar för. Fonden kan exempelvis användas för att tapetsera eller måla om väggar och tak, slipa eller lägga in nytt golv, byta ut vitvaror eller badrumsinredning mot nya. Fonden kan inte användas till att förnya hyresgästens privata egendom som t.ex. möbler. Arbetet ska beställas av hyresvärden och utföras av hyresvärden eller dennes ombud. Kostnaden som tas ur fonden ska täcka både material och arbete. Hyresvärden har inte rätt att ta ut någon hyreshöjning eller något hyrestillägg som en följd av att fonden utnyttjas. Fonden kan börja nyttjas först om sex månader, dvs. när den frist har löpt ut under vilken hyresgästen har rätt att förvärva bostadsrätten med rabatt mot marknadsvärdet.

Förbindelse om hyresrabatt
Bostadsrättsföreningen Reversalet i Vällingby förbinder sig att från och med maj månad 2015 till och med april månad 2018 rabattera hyran för den aktuella lägenheten med 500 kronor per månad."

Reklam

http://www.wahlgrens.se
http://www.vallingbykiropraktik.se
http://www.arosomsorg.se
https://svenskamaklarhuset.se/bobutik/vallingby/