!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Fönsterbyte påbörjat!

Publicerad: 2017-11-28
Uppdaterad: 2017-11-28

Nu har byte av fönster påbörjats!

Entreprenören börjar på Vittangigatan 1 för att senare fortsätta på Årevägen.

De boende har blivit kallade till informationsmöte och kommer vidare att bli personligen aviserade med en information i brevlådan när det börjar bli dags för respektive lägenhet.

 

Utskriftvänlig version

Nu är det klart!

Publicerad: 2017-02-22
Uppdaterad: 2017-02-22

Nu är renoveringen av Vittangigatans tak klart!
Det har varit ett omfattande arbete med flera olika moment.

Den ursprungliga planen var att lägga nytt tak och när arbetet med detta skulle påbörjas insåg styrelsen att isoleringen var bristfällig. Så nu har fastigheten fått ny isolering vilket vi hoppas kommer att påverka boendekomforten.

I korthet kan sägas att det som gjorts är:
- Nytt papptak är lagt
- Ny isolering är lagd
- Taksäkerheten förbättrad
- Konstverket på taket är renoverat
- Ny brandväg är byggd

Utskriftvänlig version

Gasledningar

Publicerad: 2016-03-09
Uppdaterad: 2016-03-09

Både fastigheten på Årevägen och Vittangigatan är byggda då man fortfarande använde gas för matlagning. Idag är gasen sedan länge avstängd i båda fastigheterna men ledningarna och gasvreden finns kvar i en majoritet av föreningens lägenheter. Om du önskar att ta bort gasvredet och/eller gasledningarna i köket ska du informera styrelsen genom att fylla i en blankett du hittar på föreningens hemsida. Vissa hantverkare kräver dessutom intyg på att gasen är avstängd innan de tar bort ledningar och vred, även dessa dokument hittar du på reversalets hemsida.

Utskriftvänlig version