!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Nu är det klart!

2017-02-22

Nu är renoveringen av Vittangigatans tak klart!
Det har varit ett omfattande arbete med flera olika moment.

Den ursprungliga planen var att lägga nytt tak och när arbetet med detta skulle påbörjas insåg styrelsen att isoleringen var bristfällig. Så nu har fastigheten fått ny isolering vilket vi hoppas kommer att påverka boendekomforten.

I korthet kan sägas att det som gjorts är:
- Nytt papptak är lagt
- Ny isolering är lagd
- Taksäkerheten förbättrad
- Konstverket på taket är renoverat
- Ny brandväg är byggd

Vittangigatans ”mössa”!

2016-11-24

Som du säkert märkt är arbetet igång på Vittangigatan. Det som händer att den gamla isoleringen ska tas bort, och ny läggas in. När allt ”grundjobb” är gjort kommer nytt tak att läggas, konstverket på toppen att rengöras.

Allt med ambitionen att både fastighet och boende ska må bättre och att fastigheten ska hålla i många ytterligare år…

 

Ska du renovera?

2016-11-23

Om du som bostadsrättsinnehavare planerar att renovera så står det dig fritt att göra detta. Inom vissa gränser då vissa åtgärder kräver styrelsens beslut.

All information om hur du går tillväga om du planerar, och söker tillstånd, för din renovering hittar du under "Dokumentarkiv -> Blanketter -> Ansökan om ändring av lägenhet" i vänstermenyn.

Du kan också hämta denna blankett genom att klicka här! 

Lägenheten "Kvarten"

2016-11-11

Under tiden som renoveringen av taket på Vittangigatan 1 pågår kommer det inte att vara möjligt för boende att boka "Kvarten" då den kommer att användas av de leverantörer som utför arbetet.

Preliminärt slutdatum för renoveringen är den 16 december 2016 och om "Kvarten" blir tillgänglig tidigare kommer självklart att bli tillgänglig.

Byte av porttelefon

2016-10-25

Som styrelsen tidigare meddelat kommer panelerna till porttelefonen att bytas ut. Vi hoppas att denna åtgärd kommer att underlätta för dig som får besök.

Gasledningar

2016-03-09

Både fastigheten på Årevägen och Vittangigatan är byggda då man fortfarande använde gas för matlagning. Idag är gasen sedan länge avstängd i båda fastigheterna men ledningarna och gasvreden finns kvar i en majoritet av föreningens lägenheter. Om du önskar att ta bort gasvredet och/eller gasledningarna i köket ska du informera styrelsen genom att fylla i en blankett du hittar på föreningens hemsida. Vissa hantverkare kräver dessutom intyg på att gasen är avstängd innan de tar bort ledningar och vred, även dessa dokument hittar du på reversalets hemsida.

Utskriftvänlig version